اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی در اعتراض به «نقض حقوق»

فعالان حقوق بشر از اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های ایران خبر می‌دهند.