حبیب افکاری: مبنای دادگاه انقلاب برای حکم اعدام نوید، «تشکیل گروه برادران» بود

حبیب افکاری که به‌تازگی موقتا از زندان آزاد شده می‌گوید دادگاه انقلاب اسلامی با اتهامی به عنوان «تشکیل گروه برادران» برای نوید افکاری حکم اعدام صادر کرد و خودش و وحید را به زندان محکوم کرد در حالی که آنها «حتی یک گروه واتس‌اپی» هم نداشتند.