گزارش صوتی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ، ۲۰ فوریه ۲۰۲۲

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو شنبه ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ در ساعت۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر میهمانان از طریق فضای مجازی زووم و اپلیکیشن کانون با مدیریت آقای مهدی افشارزاده برگزار گردید. سخنرانان عبارتند از: ۱) شروع جلسه : مهدی افشارزاده ، ۲) …

ادامه‌ی مطلب