افزایش ۵۰ تا۷۰ درصدی قیمت مرغ و تخم‌مرغ در سال آینده