کارگران پیمان‌کاری پتروشیمی در استان بوشهر اعتصاب کردند

در آستانه روز جهانی کارگر، کارگران پیمان‌کاری پتروشیمی در استان بوشهر در سه مجتمع پتروشیمی بوشهر، فاز ۱۹ عسلویه، و پتروشیمی کیان، در اعتراض به وضعیت نقض حقوق صنفی و معیشتی، از کار دست کشیدند.