جنگ اوکراین و سودآوری بیشتر شرکت‌های اسلحەسازی آلمان

به دنبال حمله گستردە روسیه به اوکراین و افزایش میزان خرید تسلیحاتی کشورهای شرق ناتو و همچنین تخصیص بودجه ١٠٠ میلیارد یورویی برای تقویت ارتش آلمان، شرکت‌های اسلحەسازی آلمانی امیدوارند سودآوری خود را افزایش دهند.با توجه به حمله روسیه به خاک اوکراین و بحران ایجاد شدە در اروپا، شرکت اسلحه‌سازی “راین‌متال” انتظار دارد کە در سال جاری با رشد درآمد قابل توجهی مواجه شود. در مقابل شرکت اسلحه‌سازی “هکلر اند کخ” می‌گوید کە از ابتدای سال جاری سود بیشتری به جیب زده است.

“راین‌متال” کە تجهیزات نظامی و دفاعی از جمله خودرو و تانک‌ تولید می‌کند، امیدوار است کە در سال جاری فروش بیشتری را داشتە باشد. این شرکت در سه ماهه اول سال ٢٠٢٢، با ٣ میلیون یورو سود خالص بیشتر نسبت بە مدت زمان مشابه سال گذشتە، در کل ۶۱ میلیون یورو سود کسب کردە است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این در حالی است کە “راین‌متال” از پر شدن لیست سفارش‌های خود خبر می‌دهد. برای مثال سفارش تجهیزات و مهمات مربوط به توپخانه پنج برابر بیشتر و به سقف ١.١ میلیارد یورو رسیده است. گفتە می‌شود کە بخش بزرگ این سفارش، به ارزش صدها میلیون یورو متعلق به مجارستان است.

آرمین پاپرگر، مدیر عامل “راین‌متال” گفتە کە انتظار دارد فروش این شرکت در امسال ۱۵ تا ٢٠ درصد افزایش یابد.

البته او اشارە کردە کە پیش‌نیاز تحقق این مسئله، اختصاص بستە ١٠٠ میلیارد یورویی دولت آلمان برای برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تسلیحاتی ارتش است. چیزی کە بنا بر مصوبه مجلس سراسری در ردیف بودجه سال ۲۰۲۲ قرار گرفته است.

با این حال شرکت رقیب “راین‌متال”، یعنی “هکلر اند کخ” در سه ماهه نخست سال ٢٠٢٢ سود بیشتری کسب کردە است. این شرکت با بە دست آوردن ٢٢ درصد سود بیشتر نسبت بە مدت زمان مشابه سال گذشتە، در کل ٧٧.٥ میلیون یورو سود خالص داشتە است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بیون کرونات مدیر ارشد مالی شرکت اسلحه‌سازی “هکلر اند کخ” گفتە کە بعد از الحاق کریمه به روسیه در سال ٢٠١٤ تقاضای کشورهای شرق ناتو برای خرید اسلحه افزایش یافت، اما با حمله روسیه به اوکراین این تقاضاها افزایش یافتە است.

به گفتە او در حال حاضر کشورهای شرق ناتو مشغول تجدید ذخایر تسلیحات خود هستند و در دراز مدت می‌خواهند کە قابلیت و توان دفاعی خود را با “تجهیزات مطمئن” افزایش دهند.

همچنین بە گفتە مدیران “هکلراند کخ”، صادرات سلاح‌های سبک به ایالات متحده آمریکا به منظور استفادە شخصی، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.