بازنشستگان تأمین اجتماعی در تجمع‌های گسترده اعتراضی علیه دولت شعار دادند

بنا بر گزارش‌های شهروندی، روز یک‌شنبه یکم خرداد، دست‌کم در شهرهای کرج، اهواز، اراک، قزوین، تبریز، رشت، کرمان و کرمانشاه تجمع‌های اعتراضی از سوی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.