گزارش صوتی و تصویرى جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس ۷ اکتبر ۲۰۱۷

این جلسه در روز شنبه ٧ اکتبر برابر ١۴مهرماه١٣٩۶ساعت١۵به وقت اروپاى مرکزى در شهر زوریخ مکانى به نام کازما برگزار گردید!در ابتدا آقاى هادى زارع مسؤل جلسه خیر مقدم گفتند با خواندن ۴-۵اعلامیه جهانى حقوق بشر:هیچً احدى نباید در بندگى و بردگى نگاه داشته شود،بردگى و داد ستد بردگان از هر نوع و هر شکلى باید باز داشته شده و ممنوع شود.
هیچ کس نمیبایست مورد شکنجه یا بیرحمى و آزار یا تحت مجازات غیر انسانى و غیر رفتارى قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانى وى گردد!جلسه را آغاز کردندودر ادامه آقاى زارع برنامه جلسه نمایندگى سوئیس را براى حضار قرائت کردند.علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهاى ضبط شده زیر دریافت نمایند.

This slideshow requires JavaScript.

اقای مهدی برنو : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته

اقای نیما حسابیان : روز جهانى بدون خشونت

اقای وحید بردانى : نگاهى به شرایط زندانیان عقیدتى سیاسى

اقای احسان زندى : روزجهانى لغو صدور حکم اعدام

بحث آزاد : روزبین المللى ریشه کنى فقر : خانم لیدا شهابی

بحث آزاد : روزبین المللى ریشه کنى فقر : اقای نادر زندی

بحث آزاد : روزبین المللى ریشه کنى فقر : خانم افسانه ملکی

بخش پایانی : پرسش و پاسخ

%d bloggers like this: