وضعیت آخرین توله یوزپلنگ ایرانی

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید برای اجرای یک برنامه مدون برای یوزها تنها برای یک سال ده میلیارد بودجه نیاز است، در حالی که بودجه سال ۱۴۰۰ پروژه تکثیر در اسارت یوز ۶۰۰ میلیون تومان بوده است. 

وضعیت آخرین توله یوزپلنگ ایرانی | پیروز به مرحله‌‌ی مرغ خوردن رسید!

پروژه تکثیر در اسارت یوزپلنگ ایرانی، با تولد سه توله یوز «ایران» و «فیروز»، امیدها به افزایش تعداد یوزها را افزایش داد. اما اختلاف نظرهای متعدد و اظهارات ضد و نقیض و در ادامه مرگ دو توله یوز افکار عمومی را بار دیگر به ناتوانی در این پروژه سوغ داد.

نبود دامپزشک متخصص، منابع مالی ناکافی، ناآشنایی به شرایط نگهداری از توله یوزها و کمبود تجهیزات عمده‌ترین چالش‌هایی بود که پروژه یوزها با آن روبرو شد و حالا با نزدیک شدن به دو ماهگی تنها بازمانده «ایران» که «پیروز» نامگذاری شده است، انتظارات و ابهامات و از سویی امیدها به این پروژه همچنان پابرجاست.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست می‌گوید برای اجرای یک برنامه مدون برای یوزها تنها برای یک سال ده میلیارد بودجه نیاز است، در حالی که بودجه سال ۱۴۰۰ پروژه تکثیر در اسارت یوز ۶۰۰ میلیون تومان بوده است