شناسایی ۳۷۲ واحد صنعتی آلاینده در خراسان رضوی

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: واحدهای آلاینده زیست محیطی مشمول جرایم می‌شوند و در لیست صنایع آلاینده و پیگیری قضایی قرار می‌گیرند.

شناسایی ۳۷۲ واحد صنعتی آلاینده در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، محمد عرفانی معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در خبری اعلام کرد: ۳۷۲ واحد صنعتی استان در لیست صنایع آلاینده و تحت نظارت و رصد هستند که اخطار و تذکرهای لازم را دریافت کرده‌اند.

عرفانی در ادامه این خبر اضافه کرد: این واحدها در کنار سایر واحدهای صنعتی که تحت پایش و نظارت هستند به صورت ویژه‌تر رصد می‌شوند.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: واحدهای آلاینده زیست محیطی مشمول جرایم می‌شوند و در لیست صنایع آلاینده و پیگیری قضایی قرار می‌گیرند علاوه بر این یک درصد از فروش این واحدها بر اساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه واریز می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: این استان بعد از تهران در زمینه میزان پایش انجام شده صنایع، رتبه دوم کشور را دارد به طوری که طی یک سال اخیر ۶ هزار و ۹۴۰ نوبت بازدید در این بخش استان انجام شده است.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۲۱۰ نوبت از منطقه کشف رود بازدید انجام شد که به عنوان یکی از مناطقی که مورد هجوم صنایع آلاینده قرار گرفته بسیار حساس و مهم است.

عرفانی در خاتمه خاطرنشان کرد: آلودگی ایجاد شده توسط صنایع در بخشهای آب، هوا و خاک قابل تقسیم است که در هر سه بخش عواقب و پیامدهای جبران ناپذیری را برای سلامت مردم و جامعه به همراه دار