وزارت نیرو طی دو هفته اقدامات انجام‌شده برای احیای دریاچه ارومیه را آسیب‌شناسی کند

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت تأمین اعتبارات لازم طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد در زمینه احیای دریاچه ارومیه تأکید کرد و گفت: وزارت نیرو باید ظرف دو هفته آینده یک آسیب‌شناسی جدی در خصوص وضعیت اقدامات انجام شده و مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال‌های گذشته انجام دهد.