خشکی رودخانه قره آغاج نتیجه مدیریت ناکارآمد منابع آب و کشاورزی‌های ناپایدار است

جهانپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین، در پی انتشار فیلمی از پایین دست سد سلمان شهرستان قیروکارزین و رودخانه قره آغاج در فضای مجازی اظهار کرد: مجموعه عواملی از جمله خشکسالی‌های اخیر و مدیریت ناکارآمد منابع آب و کشاورزی‌های ناپایدار در شهرستان قیروکارزین مثل سایر نقاط استان و ایران، موجب از بین رفتن منابع آب و خشکی سرزمین و رودخانه‌ها شده است.

او افزود: رودخانه قره آغاج به علت عواملی همچون برداشت بی رویه از آب‌های زیر زمینی، افزایش چاه‌های غیرمجاز، افزایش پمپ‌های آب در مسیر رودخانه (بیش از ۱۶۰ دستگاه پمپ آب فقط در حوزه شهرستان قیروکارزین) و رعایت نشدن الگوی کشت در حوضه آبخیز آن توسط کشاورزان و زارعان، و سایر عوامل به خشکی گراییده است.

رئیس شهرستان قیروکارزین تصریح کرد: حقابه پیش بینی شده برای رودخانه توسط وزارت نیرو در طراحی و اجرای سد سلمان فارسی ۴۰ میلیون متر مکعب بوده که با پیگیری‌های این اداره و همکاری مدیریت منابع آب شهرستان تا ۱۵ شهریور در حدود ۳۵ میلیون متر مکعب آن در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد به همراه حقابه کشاورزان رهاسازی شده که بخشی از آب‌های رها شده در زمین نفوذ کرده، مقداری تبخیر شده و باقیمانده آن هم توسط پمپ‌های کشاورزان و زارعان پایین دست سد سلمان که غالبا هم غیرمجاز هستند از رودخانه قره آغاج برداشت شده است و مانع رسیدن آب به پایین دست قره آغاج می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: این سلسله اتفاقات، مشکلات عدیده محیط زیستی را ایجاد کرده و در صورت ادامه این روند شاهد عواقب ناخوشایندی در رابطه با منابع آب خواهیم بود.

او تاکید کرد: با شرایط موجود برداشت آب از بستر رودخانه، اگر حقابه محیط زیست و همچنین حقابه کشاورزان پایین دست سد سلمان به چندین برابر هم افزایش پیدا کند، باز آب به تمام طول مسیر رودخانه قره آغاج نخواهد رسید.

جهان پور از همه کشاورزان شهرستان درخواست کرد: با رعایت الگوی کشت و صرفه جویی در مصرف آب و استفاده از روش‌های نوین آبیاری در شهرستان به سازگاری با تغییر اقلیم و تاب آوری اکوسیستم‌ها کمک کنند.

او همچنین از مسئولان شهرستان خواست به منظور انجام وظایف قانونی خود از برداشت‌های غیرمجاز آب در حوضه آبخیز رودخانه و مسیر آن جلوگیری کنند تا از تخریب غیرقابل جبران محیط زیست جلوگیری و در مدیریت پایدار منابع آب مشارکت لازم را به عمل آورند.