گزارش اعدام در شهریور ۱۴۰۱

گزارش آماری قتل‌های قانونی، شهریورماه ۱۴۰۱ گزارش و نمودار از: فرشاد اعرابی یادآوری: با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه‌های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده از نقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان طی دوره زمان یک ماه گذشته که نمی‌تواند بازتاب ‌دهنده کامل قتل دولتی باشد. متأسفانه …

ادامه‌ی مطلب