فراخوان ویژه کمیته دفاع از هنر و هنرمندان #مهسا_امینی با موضوع حق اعتراض مردم سالاری و حق انتخاب در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲