حاکمان افغانستان نسبت به تحقق تعهد بین‌المللی خود اقدام کنند/حال هامون خوب نیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه امروز وضعیت تالاب هامون مناسب نیست، گفت: حاکمان افغانستان ‌به تعهد بین‌المللی خود ‌برای حق‌آبه هامون عمل کنند.

رئیس سازمان محیط زیست: حاکمان افغانستان ‌به تعهد بین‌المللی خود ‌برای حق‌آبه هامون عمل کنندعلی سلاجقه در گفت‌وگو با تسنیم در زابل در خصوص برنامه سازمان حفاظت محیط زیست در راستای احیای تالاب هامون اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور همسایه ما در بعد تعهدات خود نسبت به پرداخت حق‌آبه تالاب انجام وظیفه نکرده، متأسفانه امروز وضعیت تالاب هامون مناسب نیست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: کشور همسایه مطرح می‌کند که مسائل مربوط به تغییر اقلیم و خشکسالی موجب این شرایط شده اما داده‌های ما و داده‌هایی که خود سیستم حاکمه بر افغانستان ارائه کرده نشان می‌دهد همین امسال چیزی حدود 3 تا 4 میلیارد مترمکعب آب وارد هیرمند شده اما متأسفانه با انحرافی که در مسیر آن صورت گرفته وارد شوره‌زار “گودزره” افغانستان شده است.

وی ادامه داد: با توجه به حسن هم‌جواری و اعتماد بین دو کشوری که پیشینه فرهنگی دارند و از جنبه سرزمینی و اعتقادی بسیار به هم نزدیک هستند در این زمینه ما واقعاً از هیئت حاکمه افغانستان انتظار نداریم مسائلی به این شکل مطرح باشد و حتماً به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم حاکمان افغانستان هرچه سریعتر نسبت به تحقق این تعهد بین‌المللی خود اقدام کنند و شاهد این باشیم که حق‌آبه وارد تالاب هامون می‌شود.

ماهیت سد انحرافی “کمال‌خان” و وعده‌های ساده‌انگارانه طالبان درباره حق‌آبه هیرمند

“طالبان” هم مانند “اشرف غنی” حق‌آبه ایران را به شوره‌زار می‌فرستد

سلاجقه تصریح کرد: فرض اول این است که حق‌آبه‌ای از کشور خاصی وارد ایران نمی‌شود و در این راستا برنامه داریم برای احیای تالاب هامون از همه ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم و از تمام روش‌های بومی و دانش مردم منطقه استفاده خواهیم کرد اما اصل کار در احقاق حق‌آبه تالاب بین‌المللی هامون است.

خشکی هامون، دامن‌ افغانستان را هم می‌گیرد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه چاه‌نیمه‌های منطقه سیستان در حال حاضر به لحاظ منابع آبی در وضعیت مناسبی قرار ندارند، افزود: تلاش خواهیم کرد از ظرفیت مباحث مربوط به آبخیزداری و آبخوان‌داری در حوزه آبخیز مشرف به این قسمت به بهترین شکل برای احیای تالاب استفاده کنیم.

وی افزود: استفاده از ظرفیت انتقال آب دریای عمان نیز می‌تواند در این حوزه راهگشا باشد که در این راستا در همان مرحله اول که این پروژه مطرح شد ما بحث حق‌آبه محیط زیست را مطرح کردیم؛ البته با توجه به اینکه تالاب دارای زیست بوم خاصی بوده که هر آبی را نمی‌توان به آن تزریق کرد، در این راستا باید کیفیت آبی که دریافت می‌شود کاملاً از لحاظ علمی بررسی شود تا مشکلی ایجاد نشود تا همین میزان حداقلی تالاب هم آسیب ببیند و از بین برود.