گزارش آماری و تحلیلی نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی مهرماه ۱۴۰۱

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، شهریور و مهر ۱۴۰۱ رضا شایگان   آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۳۰۳  خبر که در طول ماه مهر ۱۴۰۱ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و …

ادامه‌ی مطلب