هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است

اصفهان- ایرنا- کیفیت هوای اصفهان به رغم تغییرات جوی شب گذشته و امروز به دلیل انباشت آلاینده ها، در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد و بارش ها هم نتوانستند هوای این کلانشهر را به شرایط سالم برسانند.

به گزارش ایرنا، مرکز پایش و کنترل هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست اصفهان روز چهارشنبه کیفیت هوای مرکز این استان را ناسالم برای گروه های حساس اعلام کرد.

بر اساس این گزارش میانگین شاخص کیفیت هوا در شهر اصفهان با ثبت عدد ۱۲۵ بر اساس شاخص آلودگی هوا بر مدار نارنجی است و به این ترتیب اصفهان، هوایی ناسالم دارد.

ایستگاه های سنجش هوا در سه خیابان و میدان شهر اصفهان هوای آلوده و در وضعیت نارنجی دارند و بقیه ایستگاه‌ها غیر فعال هستند و آلودگی نسبت به روز گذشته که میانگین شاخص آلودگی هوا ۱۱۰بود افزایش یافته است.

در زمان حاضر خیابان های احمد آباد، استانداری و پروین تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در کلانشهر اصفهان هستند و سایر ایستگاه‌ها خاموش و غیر فعالند.

کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۵۸ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

همچنین وضعیت کیفی هوای اصفهان امروز در خیابان استانداری با میانگین ۱۱۱ و پروین با شاخص ۱۰۶ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

در زمان حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، مبارکه و سگزی است که شاخص کیفی هوای سجزی با شاخص ۶۹  و مبارکه با شاخص ۹۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارند شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۱۱۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.

شاخص کیفی هوا یا شاخص آلودگی هوا معیاریست که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن- دی اکسیدگوگرد- ترکیبات نیتروژن دار- ازون  و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرو متر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرو متر)  را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند را تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.