مدیریت پدیده زوال و خشکیدگی گونه‌هاي گياهي در منطقه حفاظت شده تنگ صياد

با همکاری مشترک حفاظت محیط‍‌‌زیست و مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان، آفات و بيماري‌هاي گونه‌هاي گياهي در منطقه حفاظت شده تنگ صياد، شناسایی و مدیریت می‌شوند.
به گزارش اداره روابط‌عمومی و امور رسانه حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال‌وبختیاری، سعید یوسف‌پور در بازدید مشترک حفاظت محیط‍‌‌زیست و مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان از منطقه حفاظت‌شده تنگ‌صیاد گفت: خشكيدگي گون‌ها و  نابودي گونستان‌ها، بحراني جدي است كه در صورت کنترل نشدن،  موجب كاهش ذخاير فوق‌العاده حساس آب شيرين و اُفت تراکم و تنوع زيستي در بخش گياهي و جانوري می‌شود.

وی افزود: با توجه به پايش‌هاي انجام‌شده، قسمتي از مراتع منطقه حفاظت شده تنگ‌صياد نيز با پديده زوال و خشکیدگی مواجه شده است که این اداره کل در همكاري مشترك با مركز تحقيقات‌و‌آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان، مناطق درگير در منطقه را شناسایی و راهكارهاي مديريتي در مقابله با آن را ارائه کرده است.

یوسف‌پور، شناسايي و پهنه‌بندي مناطق درگير با پديده خشكيدگي، تعيين شدت و درصد خشكيدگي گونه‌ها، تهيه نقشه پراكنش خشكيدگي، شناسايي آفات درجه 1، 2 و 3 مؤثر بر زوال گونه‌هاي درگير، بررسي نقش عوامل قارچي، تعيين بهترين الگوي مبارزه عليه آفات و بيماري‌هاي موجود، دستيابي به شيوه‌هاي مديريت و احياء رويشگاه و … را از  جمله این اقدامات معرفی کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در اين همكاري مشترك، بذركاري با گونه‌هاي گياهي و دارويي موجود در فلور منطقه، با هدف احياء قسمت‌هاي تخريب‌يافته و احداث سامانه‌هاي استحصال و ذخیره نزولات برای جلوگیری از توسعه خشكيدگي و احياء اكوسيستم در سطح 26 هكتار از منطقه، انجام می‌شود.
در استان چهارمحال و بختياري پديده خشكيدگي گون‌ها، در حدود 250 هزار هكتار از مراتع استان مشاهده شده است.