پای توله یوزپلنگ ایرانی به یک چرای غیرمجاز باز شد !

با رای دادگاه ۱۰۱ کیفری ۲ اشنویه استان آذربایجان غربی ۳ نفر از دامداران منطقه به جرم چرای غیرمجاز به تهیه غذا برای ۳ ماه «پیروز»، توله یوزپلنگ ایرانی به ارزش ۲۲۰ میلیون ریال محکوم شدند.

پای توله یوزپلنگ ایرانی به یک چرای غیرمجاز باز شد !

در پی شکایت اداره منایع طبیعی اشنویه علیه ۳ نفر از دامداران دایر بر چرای غیرمجاز در منطقه، با اثبات اتهام انتسابی به آنان رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ اشنویه استان آذربایجان غربی در راستای حمایت از حیات وحش و محیط زیست در حکمی متهمان را محکوم به تهیه غذای ۳ ماه پیروز، توله یوزپلنگ ایرانی به ارزش ۲۲۰ میلیون ریال محکوم کرد.

 

پیروز، تنها توله زنده مانده از سه توله “ایران” یوز پلنگ آسیایی است که در اسارت متولد شده است. این یوز ایرانی که در منطقه محافظت شده‌ی پردیسان نگهداری می‌شود، در حال حاضر در وضعیت خوبی به سر می‌برد و تا چند روز آینده ۶ ماهه می‌شود.