اقدامات تشخیصصی و درمانی ارس آغاز شد

مسوول رسیدگی به امور تخصصی ارس پلنگ باغ وحش مشهد گفت: تشخیص درمانی برای بی حالی ارس با حضور تیم تخصصی متشکل از ۱۰ دامپزشک و متخصص آغاز شد.

ایمان محمدی آبیز کارشناس مسئول اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی و مسئول رسیدگی به امور تخصصی ارس پلنگ باغ وحش مشهد گفت: جلسه ای متشکل از مدیر کل، مسئولین و کارشناسان حیات وحش و متخصصین و دامپزشکان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی جهت تسریع و پیگیری درمان و مداوای این گونه تشکیل و برگزار شد.

 

وی بیان داشت: در سال 97 برای نخستین بار در کشور به روی ارس پلنگ باغ وحش مشهد که از شکارچیان کشف شده بود، مراحل MRI انجام پذیرفت، که مشخص شد این گونه ارزشمند دچار بیماری عصبی شده است.

محمدی آبیز افزود: مشکلی که برای این گونه ارزشمند اتفاق افتاد، از عواقب شوم قاچاق حیوانات حیات وحش می باشد، که منجر به بروز چنین اتفاقات ناخوشایندی می شود.

وی اظهار داشت: این گونه چندین سال است، که سیر درمانش زیر نظر جدی دامپزشکان متخصص ودانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در جریان می باشد.

کارشناس مسئول اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در کنار انجام درمان مستمر، مباحث رفاهی و آسایش این گونه نیز مد نظر گرفته شد و اقدامات مناسبی اعم از: گسترش و بازسازی محل نگهداری ارس در باغ وحش مشهد از 70 متربه 350 متر، با همکاری باغ وحش مشهد صورت پذیرفت، که خود در سیر مراحل درمان کمک بسزایی جهت بهبود این گونه نموده است.

مسئول رسیدگی به امور تخصصی ارس پلنگ باغ وحش مشهد افزود: نگهداری از ارس با توجه به وضعیت نامناسبی که از قاچاقچیان حیات وحش کشف شد، وضعیت خوبی نبود و نگهداری و رساندن این حیوان تا به این مرحله کار بسیار دشوار و پیچیده ای بود، که باتلاش های فراوانی که توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان و تیم تخصصی دامپزشکی صورت پذیرفت، این حیوان تا به امروز به زندگی خود، زیر نظر دامپزشکان معتمد ادامه داده است.

محمدی آبیز در خصوص تشکیل این کمیته تخصصی افزود: با وجود تمام اقداماتی که قبلا به روی این گونه ارزشمند صورت پذیرفته است، این کمیته تشکیل شد، تا در خصوص ادامه روند درمان و نگهداری ارس تصمیمات لازم اخذ شود.

گفتنی است ارس با وجود این بیماری عصبی، 11 سال عمر دارد و تا کنون با مناسب سازی شرایط نگهداری و سیر درمان مناسب به زندگی خود در باغ وحش ادامه می دهد.

تیم تخصصی از وضعیت نگهداری و سلامتی ارس در باغ وحش مشهد بازدید بعمل آوردند و روند درمان همچنان به “ارس پلنگ باغ وحش مشهد” ادامه دارد.