گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران، آذر ‌ماه ۱۴۰۱

  تهیه گزارش و نمودار:احسان احمدی‌خواه، داوود لطفی، امیررضا ولی‌زاده، سپهر رضایی شایان آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۹۱ خبر که در طول آذر ماه ۱۴۰۱ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند همشهری‌آنلاین، …

ادامه‌ی مطلب