گزارش صوتی دومین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶

دومین جلسه تست و ارزیابی جهت تبادل تجربیات و آموخته ها توسط کمیته آموزش و پژوهش در روز یکشنبه 27 دسامبر 2016 ساعت 20 بوقت اروپا در ( اتاق پالتاک ویژه کانون ) با حضور تنی چند از مسئولین محترم کمیته ها و نمایندگی ها تشکیل گردید.که علاقه مندان میتوانند از فایل ضبط شده زیر شنوا باشند.

 دومین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 27 دسامبر 2016

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

%d bloggers like this: