۸ مارس گرامیداشت روز جهانی زن

۸ مارس روز جهانی زن “روز همبستگی و مبارزه برای حقوق زنان آزادیخواه ایران” گرامی باد. کاری از کمیته پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران.