برای مهار “فرونشست” در بهترین حالت ۱۰ سال زمان داریم

“فرونشست” مثل چربی خون یا پیشرفت سلول‌های سرطانی در بدن است که وقتی به سطحی از گستردگی رسید، دیگر نمی‌توان اقدامی در جهت کنترل آن انجام داد. برای مهار آن در بهترین حالت بین ۵ تا ۱۰ سال زمان است.

برای مهار "فرونشست" در بهترین حالت 10 سال زمان داریم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ایران یکی از کشورهایی است که درگیر پدیده فرونشست زمین است. این پدیده مخاطره‌ای انسان‌ساخت بوده و در ایران نیز در حال توسعه است. از آنجایی که این مخاطره ناشی از دخل و تصرف غیر‌کارشناسانه انسان در چرخه طبیعت است، می‌توان با اقدامات مدیریتی و تصمیمات جدی در رده بالا آن را کنترل کرد.

 

تغییر در اقدامات مدیریتی در کشورهایی مثل ژاپن، چین، اندونزی، تایلند و آمریکا برای پهنه‌های کوچک ولی حاد و بحرانی، نتایج موفقیت‌آمیزی داشته است، بنابراین با به‌کار بستن تجربیات کشورهای دیگر و اجرای اقدامات کاهش آسیب فرونشست این امیدواری وجود دارد که در ایران هم بتوانیم در این زمینه کاری ویژه انجام دهیم.