گزارش تحلیلی و آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، بهمن و اسفند ۱۴۰۱

تهیه کنندگان:رضا شایگان، پریسا نیکونام نظامی، نوید احمدی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۷۵خبر که در طول ماه اسفند ۱۴۰۱ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، …

ادامه‌ی مطلب