گزارش آمار نقض اسفند ماه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

تهیه کنندگان آمار و گزارش:پوریا طالب‌زاده، سیاوش نوروزی، احسان احمدی‌خواه آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از 104 خبر که در طول ماه اسفند 1401 تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، …

ادامه‌ی مطلب