برنامه ۵۶۱ رادیو هفتگی بشریت

برنامه پانصد و شصت و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه 22 آپریل 2023 گزارش نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران :شراره هادیزاده برنامه صدای زنان(فریبا کمال آبادی محکومیت به خاطر اعتقادات دینی ):کیمیا قزلباش گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان:منصوره صادقی،مهناز ترابی گزارش نقض هفتگی محیط زیست:محمودرضا صالحی برنامه …

ادامه‌ی مطلب