برنامه ۵۶۲ رادیو هفتگی بشریت

برنامه پانصد و شصت و دوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه 29 آپریل 2023 گزارش هفتگی نقض حقوق کار و کارگر : اسد اکبری نقد و بررسی فیلم ( بدون تاریخ بدون امضاء): فرشته خیام الحسینی گزارش هفتگی نقض حقوق محیط زیست: فرشته خیام معرفی ورزش ( راگبی): سینا اشجعی صدای …

ادامه‌ی مطلب