گونه‌های آلرژی‌زایی که زینت‌بخش فضای شهری شده‌اند

یک کارشناس گیاه‌شناسی با اشاره به میزان بالای آلرژی‌زایی برخی گونه‌ها در فضای شهری و تاثیر آن برسلامت و عملکرد انسان‌ها در فصل بهار اظهار کرد:

گیاهان باید به گونه‌ای کشت شوند که در تمام فصول زیبایی بصری داشته و تنها در فصل بهار گلدهی نداشته باشند بلکه در بهار و تابستان گلدهی و در فصل زمستان میوه‌دهی داشته باشند که بتوانند ارزش‌های محیطی را افزایش دهند.

به گزارش ایسنا، شهر تهران منطقه‌ای است که از ارتفاع حدود ۳۰۰ متر شروع می‌شود و تا ارتفاع حدود ۱۸۰۰ متر ادامه پیدا می‌کند بنابراین با توجه به این شیب وسیع اکولوژیک باید گونه‌های درختی متنوعی در تهران کشت شود این در حالیست که متاسفانه بسیاری اوقات در تهران یک الگوی درختی یکسان کشت می‌شود. برخی گونه‌های گیاهی که در گذشته بومی تهران محسوب می‌شدند، اکنون به دلایل مختلفی دیگر نمی‌توانند در این شهر زندگی کنند. درحالی شهرداری‌ها به کاشت گونه‌های غیربومی رو آورده‌اند که برخی کارشناسان توصیه می‌کنند برخی گونه‌های گیاهی دیگر در پایتخت کاشته نشود و گونه‌هایی سازگار با شرایط فعلی در تهران کاشته شوند. کاشت گونه‌های گیاهی در شهر علاوه بر زیبایی بصری می‌تواند در زمینه مدیریت آب، بهبود وضعیت ترافیک خودرویی، بهبود سلامت جسمی و روانی کارآمد باشد اما دستیابی به آن‌ها در گرو کاشتن گونه‌هایی است که با شرایط اکولوژیک آن منطقه سازگار باشند این در حالیست که برخی از گونه‌هایی که در تهران کشت می‌شوند، آلرژی‌زا هستند.