بیماری‌های مشترک انسان و دام محیط‌بانان را تهدید می‌کند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: ما به عنوان محیط بان وظیفه داریم با تمام توان از تمام ظرفیت‌های کشور شامل جانداران و غیر جانداران حفاظت و پاسداری کنیم.

 

 مجید درگی روز شنبه ۲۳ اردیبهشت در آیین افتتاحیه دومین دوره آموزش محیط بانی کشور که در مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان کشور مستقر در کرج برگزار شد، اظهار کرد: محیط بانان در خط اول تهدیدات در طبیعت قرار دارند.

وی ادامه داد: یکی از خطراتی که محیط بانان را مورد تهدید قرار می‌دهد موضوع بیماری‌های مشترک است. زمانی‌که محیط بان با لاشه یک حیوان تلف شده مواجه می‌شود بدون اینکه اطلاعی از دلیل مرگ آن داشته باشد ممکن است بدون رعایت ملاحظات به لاشه دست بزند که یکسری از دستگاه‌ها در مواجهه با این بیماری‌ها در قبال محیط بانان کمال بی انصافی را دارند.

وی یکی از مهمترین خطرات را مواجهه با بیماری های مشترک و ناآگاهی محیط بانان از بروز این بیماری ها دانست و اظهار کرد: ما به عنوان محیط بان وظیفه داریم با تمام توان از تمام ظرفیت‌های کشور شامل جانداران و غیر جانداران حفاظت و پاسداری کنیم که بعد از این دوره شاید افراد توانمندی برای انجام ماموریت‌ها باشید ولی سرمایه اصلی سازمان شما به عنوان نیروی انسانی هستید به خصوص محیط بانانی که در نوک پیکان مواجهه با خطرات مختلف در محیط زیست هستند.

وی با بیان اینکه این دوره‌ها در حفظ جان خودتان خیلی کمک حال است، تاکید کرد که امروزه باید از ظرفیت های گاهی قهری برای حفاظت از محیط زیست کشور استفاده کنیم و این مجموعه ابتدا باید ظرفیت‌های اخلاقی را مدنظر قرار دهد و اخلاق خمیرمایه تمام تلاش‌ها و جانبازی‌های محیط بانان باشد.

درگی با تاکید بر اینکه سرلوحه اصلی این مجموعه بایستی اخلاق و سپس آموزش‌های به روز و در تراز ملی و بین المللی استاندارد و نظامی باشد، افزود: همچنین محیط بانان بایستی با مسایل حقوقی در برخورد با متخلفان آشنا باشند و در مرحله بعد آنچه مورد نیاز محیط بانان است ارتقای وضعیت جسمانی است.

این مسئول توضیح داد: محیط بانان بعد از گذراندن دوره آموزشی بدو خدمت، هر محیط بان دوره آموزشی تخصصی متناسب با منطقه حفاظت شده تحت پوشش خود را نیز می‌گذراند و این دوره با گونه‌های زیستی گیاهی و جانوری، شرایط آب و هوایی منطقه و موقعیت مناطق حفاظت شده آشنا می‌شوند.