گزارش تحلیلی و آماری قتل های قانونی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

تهیه کننده:فرشاد اعرابی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۳۱ خبر که در طول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، …

ادامه‌ی مطلب