گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 20 ژانویه 2018

در روز شنبه 20 ژانویه 2018 ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی جلسه ماهانه کمیته جوان و دانشجو با حضور کلیه اعضا و تعدادی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع  گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در ماه گذشته و مطابقت ان با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در اتاق پالتاک کمیته برگزار شد.که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای زیر دریافت نمایند.

خانم دلارام دره شوری : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در ماه گذشته

اقای فرداد عسکری : دانشجویان و مصالبات صنفی

خانم سحر صمیمی : دلنوشته ای به یاد حادثه تاسف بار کشتی سانچی

اقای محسن مهری : در خصوص تظاهرات اخیر در ایران