وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۵/۰۱؛ تنفس هوای “ناسالم برای گروه‌های حساس”

خبرگزاری تسنیم

هوای امروز شهر تهران در شرایط “ناسالم برای گروه‌های حساس” قرار دارد.                ۰۱ مرداد ۱۴۰۲

بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز یکشنبه 1 مردادماه 1402 پایتخت در اکثر مناطق در شرایط “ناسالم برای گروه‌های حساس” قرار دارد همچنین میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون که آلاینده اصلی تهران در روز گذشته نیز بوده است، هم‌اکنون عدد 112 را نشان می‌دهد.

بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که شاخص عددی بین 101 تا 150 را نشان دهد، کیفیت هوا در شرایط “ناسالم برای گروه‌های حساس” است.‌

کیفیت هوای تهران , شرکت کنترل کیفیت هوا ,

بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط “پاک”، زردرنگ شرایط “قابل قبول”، نارنجی‌رنگ شرایط “ناسالم برای گروه‌های حساس”، قرمزرنگ شرایط “ناسالم” و بنفش‌رنگ شرایط “بسیار ناسالم” را نشان می‌دهد.