ترکیه هم به حقابه ایران دست درازی می‌کند

اطلاعات آنلاین

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ترکیه نسبت به بهره برداری از منابع آبی مشترک و رعایت حقابه کشور‌های پایین دست هشدار داد.13 مرداد

به گزارش«اطلاعات آنلاین» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست،علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با حجابی کرلانگیچ؛ سفیر ترکیه در ایرانسفیر ترکیه روابط دو کشور دوست و برادر ایران و ترکیه را دیرینه، تاریخی و دائمی توصیف کرده وگفت: روابط کشور ما با کشور ترکیه همواره بر اساس حسن همجواری و در راستای تأمین منافع ملی و منطقه‌ای بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های محیط زیستی بین دو کشور، تصریح کرد: مسائل محیط زیستی مرز نمی‌شناسند و هرگونه آلودگی محیط زیستی در یک کشور می‌تواند کشورهای منطقه را درگیر کند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به افزایش چالش‌های محیط زیستی ناشی از تغییر اقلیم، کاهش نزولات جوی، کمبود منابع آبی و بروز آتش‌سوزی‌ها را از جمله پیامدهای تغییر اقلیم عنوان کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما از رشد و توسعه کشور ترکیه بسیار خوشحالیم اما شرایط اقلیمی اقتضا می‌کند که در بهره‌برداری از منابع آبی مشترک، حقابه کشورهای پایین دست مراعات شود.

سلاجقه، مرزهای دو کشور را مرزهای صلح و دوستی توصیف و اظهار کرد: در بحث دیوارکشی‌هایی که انجام می‌شود باید شرایط تنوع زیستی و پوشش گیاهی هم در نظر گرفته شود چرا که این دیوارکشی‌ها یک انقطاع اکوسیسمی به وجود می‌آورند که می‌تواند به حیات وحش و پوشش گیاهی لطمه وارد کند.

وی در ادامه بر لزوم استفاده از ظرفیت های بسیار خوب دو کشور برای همکاری در زمینه حفظ گونه‌های در خطر انقراض تأکید کرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به برگزاری اجلاس کاپ 28 در کشور امارات، تصریح کرد: کشورهای منطقه نباید اجازه دهند کشورهای دیگر در این اجلاس، شرایط محیط زیستی را به آنها تحمیل کنند بلکه باید با هماهنگی یکدیگر، نظرات خود را مطرح نمایند و با کلیدواژه های مشترک در راستای منافع کشورهای منطقه در این اجلاس حضور پیدا کنند.

در ادامه، حجابی کرلانگیچ؛ سفیر ترکیه در ایران نیز با قدردانی از مهمان‌نوازی دولت و ملت ایران در مدت حضورش در این کشور، مسائل محیط زیستی را پیچیده توصیف کرد و خواستار تعامل و همکاری بیشتر دو کشور در زمینه مسائل محیط زیستی شد.