هوای اصفهان و ۲ شهر مجاور آلوده است

خبرنگار مهر
 شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز ششم شهریور با میانگین ۱۳۳ وضعیت ناسالم برای گروه های حساس را نشان می‌دهد.‌۷ شهریور ۱۴۰۲

 

به گزارش خبرنگار مهر، میانگین شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز دوشنبه ششم شهریور ماه با عدد ۱۳۳ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۱۳۶، احمدآباد با ۱۲۳، میدان انقلاب با ۱۲۶، پارک زمزم با ۱۴۰، بزرگراه خرازی با ۱۳۱، دانشگاه صنعتی با ۱۲۵، خیابان رودکی با ۱۲۱، رهنان با ۱۳۷، سپاهان شهر با ۱۱۳، خیابان فرشادی با ۱۱۵، فیض با ۱۳۵، بولوار کاوه و محله ولدان با ۱۲۶ و خیابان میرزا طاهر با ۱۲۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

امروز شاخص خیابان پروین با ۷۹ AQI در وضعیت قابل قبول و در ۲ ایستگاه خیابان زینبیه و کردآباد به ترتیب با ۱۵۷ و ۱۷۸ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان قرار دارد.

امروز شاخص هوای سجزی با ۱۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، شاخص هوای قهجاورستان با ۱۹۵ در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان و در شاهین شهر و مبارکه به ترتیب با ۹۳ و ۹۵ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

ایستگاه سنجش آلودگی شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، زرین‌شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص بطور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل منوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و بطور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.