گزارش صوتی اسپیس توئیتر کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۲۳

گزارش صوتی اسپیس توئیتر کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۲۳. جلسه اسپیس تویتر کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۲۳ و در ساعت ۱۷ بوقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی اسپیس تویتر با مدیریت آقای محمد گلستان جو، سخنران رضا حاتمی: وضعیت کارگران …

ادامه‌ی مطلب