کیفیت هوای دو شهر خوزستان در وضعیت “نارنجی”

ایسنا

 بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای امروز دو شهر خوزستان در وضعیت “ناسالم برای گروه‌های حساس” و نارنجی بوده است.۲۸ شهریور

 

بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ امروز (۲۸ شهریورماه) شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه اندیمشک ۱۱۳ و ماهشهر ۱۱۸ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین وضعیت هوای این شهرها “ناسالم برای گروه‌های حساس” و نارنجی بوده است.

به گزارش ایسنا، طبق شاخص ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون کیفیت هوای اهواز، دزفول، سوسنگرد و شادگان در شرایط “قابل قبول” بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط “پاک” نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.