اطلاعیه ۱۵۵۸ کمیته دفاع از حقوق کارو کارگر

عدم امنیت شغلی کارگران ما متاسفانه در دوسال اخیر، ۹۶ درصد قراردادهای کارگری ثبت شده، قرارداد های موقت می باشند. و فقط ۴ درصد از کارگران، امنیت شغلی دارند.   بر اساس جدیدترین آمار در سال ۱۴۰1، سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی وجود دارند که تحت پوشش و حمایت قانون کار نیستند.   مسئله …

ادامه‌ی مطلب