دریچه ای رو به اگاهی (بررسی زلزله های مکرر در ایران) به تاریخ 2017 / 01/ 17

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران) میهمانان برنامه : زهرا ارزجانی – سامان راکی و با اجرای : مریم پورحسینی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.