کارت نارنجی؛ آیا زمان انقلاب در قوانین فوتبال فرا رسیده؟

علاوە بر کارت‌های زرد و قرمز، داوران بە زودی یک کارت “نارنجی” هم در جیب خواهند داشند. بازیکنی کە با کارت نارنجی جریمە می‌شود، تنها به مدت ده دقیقه اخراج می‌شود و سپس می‌تواند بە زمین بازگردد.هیئت بین‌المللی فوتبال (IFAB)، کە تنها نهاد دارای صلاحیت قانون‌گذاری در این ورزش است، روز سه‌شنبه ٢٨ نوامبر به استفادە آزمایشی از کارت نارنجی در بازی‌های فوتبال چراغ سبز نشان داد.

به گفتە این هئیت، کارت نارنجی برای خطاهایی استفاده می‌شود که شدت آنها از کارت زرد بیشتر است، اما در عین حال مستحق دریافت کارت قرمز هم نیستند.

دریافت‌کننده این کارت با یک جریمه تاکتیکی روبرو می‌شود و باید به مدت ده دقیقه از مستطیل سبز خارج شود و یاران او با یک بازیکن کمتر به بازی ادامە دهند.

استفادە از کارت نارنجی از ورزش راگبی الهام گرفتە شدە است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بسیاری از هواداران فوتبال در شبکه‌های اجتماعی از ورود کارت جدید بە جیب داورها استقبال کردەاند. حدس و پیش‌بینی‌ها هم در مورد اولین بازیکن دریافت‌کننده این کار بالا گرفتە است.

گفتە شدە کە استفادە از کارت جدید در سطح اول فوتبال جهان آزمایش می‌شود، اما تا کنون مشخص نیست کە دقیقا در لیگ چه کشوری.

با این حال هیئت بین‌المللی فوتبال اعلام کردە کە قبل از شروع استفادە آزمایشی از کارت نارنجی، پروتکلی برای استفادە از این کارت جدید و همچنین قوانین و مقررات مربوط به آن را منتشر می‌کند.