تهران، آلودگی هوا و مثنوی هفتاد من کاغذ!

نواندیش

سوده نجفی روز سه‌شنبه در یکصد و نود و ششمین جلسه شورا با بیان اینکه رییس سازمان حفاظت محیط زیست هفته گذشته موضوعی را مطرح کرد مبنی بر اینکه قول نمی‌دهد در فصل زمستان مازوت سازی انجام نشود، گفت: این موضوع به نوعی شفاف سازی است اما سوال من این است که وظیفه رییس سازمان حفاظت محیط زیست چیست؟ اجرای قانون هوای پاک چه می‌شود؟ این اظهارات شانه خالی کردن از اجرای قانون و عدم انجام مسوولیت‌های اصلی سازمان است.۰۸ آذر

 

قول که البته لازم نیست و چندان هم نمی شود به آن اکتفا کرد، اما بحث بر سر وظایف رئیس سازمان محیط زیست و حوزه اختیارات ایشان است، این حوزه وظایف هر آنچه باشد قطعا قول دادن عدم استفاده از مازوت نیست، ایشان به گونه ای صحبت کرده یعنی آنکه اگر سوزاندیم هم کسی ناراحت نشود!

مشکل آلودگی هوای تهران دیگر مثنوی هفتاد من کاغذ است که هر سال با شروع فصل پاییز یک دور کامل در همه رسانه ها و مطبوعات سروده می شود مسئولان هم دو خط تکذیب و بیانیه می دهند و سال بعد دوباره روز از نو و روزی از نو! در این میان همه هن از علت آلودگی با خبر هستند، اما خوب عزم و اراده ای جهت رفع این مشکل دیده نمی شود.

مازوت سوزی، سوخت بی کیفیت و خودروهای فرسوده در کنار حجم بالای خودروهای سواری و تغییرات اقلیمی همه از جمله علل این آلودگی فوق العاده مضر است که آسیب بی چون و چرایی به سلامت همه ما ساکنین پایتخت فارغ از شغل و پست و مقام مان می زند و باید چاره ای عاجل برای آن اندیشید، چاره ای که هر چه باشد سخنرانی و قول و تکذیبیه نیست.