هیچ شهر خوزستان هوای پاک ندارد

قدس نیوز

با اینکه در روزهای گذشته باران‌های خوبی در خوزستان بارید ولی آلودگی دوباره میهمان این استان شد و هیچ شهری هوای پاک ندارد. 24 آذر

بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای امروز پنج شهر خوزستان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی بوده است.بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه شرکت ملی حفاری در اهواز ۱۳۷، ایستگاه پست برق شماره ۳ اهواز ۱۳۱، ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۲۸، ایستگاه‌ اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۲۰، ایستگاه نیوساید اهواز ۱۱۸، ایستگاه سوسنگرد ۱۳۳، ایستگاه شادگان ۱۲۶، ایستگاه آبادان ۱۱۴ و ایستگاه شوشتر ۱۰۴ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین هوای این شهرها در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس و نارنجی بوده است.

طبق شاخص ذرات ۲.۵ میکرون هوای اندیمشک، دزفول و مسجدسلیمان در شرایط قابل قبول بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در وضعیت پاک نبوده است.شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.