گزارش تحلیلی و آماری اعدام در آذر ۱۴۰۲

تهیه کننده: فرشاد اعرابی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۵ خبر که در طول آذر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، …

ادامه‌ی مطلب