گزارش نقض حقوق کار و کارگر، آذر ‌ماه ۱۴۰۲

تهیه و تنظیم گزارشات: بهنام شیرمحمدی، عبدالمجید بازداران ، سعید بهشتی متین، محمد گلستان جو آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از  ۱۴۹ خبر در آذر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، …

ادامه‌ی مطلب