“سربازی کە پنج همرزم خود را کشت دستگیر شد”

به گفتە ارتش جمهوری اسلامی ایران سربازی کە در کرمان پنج نفر از همرزمان خود را به قتل رسانده و متواری شدە بود، در شهرستان زرند دستگیر شدە است. ارتش می‌گوید معلوم نیست این فرد با چه انگیزەای بە همرزمان خود شلیک کردە است.رسانه‌های داخلی ایران بە نقل از ارتش جمهوری اسلامی نقل کردەاند کە سربازی کە در آمادگاه باغین کرمان پنج نفر از همرزمان خود را به قتل رساند و متواری شدە بود، “توسط دژبان ارتش و عوامل انتظامی” در شهرستان زرند دستگیر شدە است.

ارتش می‌گوید تحقیقات در این زمینە را شروع کردە است، اما تا کنون مشخص نیست کە انگیزه این فرد برای شلیک بە همرزمان خود چه بودە است.

عصر روز یکشنبه یکم بهمن (٢١ ژانویه)، برخی از رسانه‌های داخلی گزارش دادند کە “یکی از سربازان ارتش در آمادگاه باغین کرمان که در یکی از موقعیت‌های نظامی ارتش مشغول پاسداری از یگان بوده است، وارد آسایشگاه سربازان می‌شود و اقدام به تیراندازی به‌سمت همرزمان خود می‌کند.”

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

رسانه‌های محلی استان کرمان بە نقل از ناصر فرشید، فرمانده انتظامی استان کرمان، گزارش کردەاند کە “از این سرباز دو قبضه تفنگ کلاشنیکف و شش خشاب حامل ۱۸۰ تیر جنگی به دست آمدە است”.

بر ا‌ساس این گزارش‌ها پنج نفر در جریان این تیراندازی کشتە‌ می‌شوند کە تمامی آنها سرباز وظیفه بودەاند.

این اولین بار نیست کە چنین خبری در رسانه‌های ایران منتشر می‌شود. در ماه‌های گذشتە چندین حادثه از این قبیل در میان نیروهای “وظیفه” سپاه پاسداران یا ارتش جمهوری اسلامی رخ دادە است.

بیشتر بخوانید: سربازی اجباری “کارخانه دشمن‌سازی علیه نظام است”

آخرین نمونە آن کشتە‌شدن فرزاد محمودی، جوان ۲۰ سالە، اهل پیرانشهر در ١٧ مرداد سال جاری بود کە بە گفتە سازمان‌های حقوق‌بشری در حین سپری کردن دوره اجباری سربازی با اسلحه مافوق خود در مرز اشنویه به قتل رسید.

فروردین سال گذشتە نیز گزارش شد کە در پادگانی در شهر دیلم استان بوشهر، یک سرباز وظیفه پس از گروگان‌گیری، چهار سرباز دیگر را به قتل رساند.

سربازی برای مردان در ایران کماکان اجباری است. بسیاری از کشورهای همسایه ایران هم‌چون عراق، پاکستان، عربستان، امارات متحده عربی و بحرین خدمت سربازی اجباری را لغو کرده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بە گفتە کارشناسان افزون بر مشکلاتی کە کلیت جامعه با آن روبرو هستند، اجباری بودن دورە سربازی و فشارهای روانی و جسمی واردە بر سربازان از عواملی هستند کە زمینەساز بروز چنین حادثەهایی می‌شوند.

در یک دهه گذشتە بارها بحث برچیدن سربازی اجباری در ایران به میان آمده است، اما پس از چندی بە دست فراموشی سپردە می‌شود.