۴۰ واحد آلاینده در شهرستان اراک مهر و موم شد

ایرنا

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اراک گفت: ۴۰ واحد آلاینده این شهرستان به دلیل توجه نکردن به اخطارهای زیست محیطی مهر و موم (پلمب) شد. 18 بهمن

«مجید میراکبری» روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: این واحدهای آلاینده طی یک ماه گذشته با دستور مقامات قضایی مهر و موم شده است.وی بیان کرد: واحدهای آلاینده تا زمانیکه مشکل آلایندگی خود را رفع نکنند اجازه فعالیت ندارند و پس از رفع آلایندگی و بررسی کارشناسی، فک پلمب می‌شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اراک، با قدردانی از دادستان مرکز استان مرکزی به دلیل حمایت جدی از سلامت شهروندان و محیط زیست سالم، عنوانکرد: پایش و بازدیدهای شبانه‌روزی این اداره از تمام فعالیت واحدهای مستقر در شهرستان اراک ادامه دارد.

میراکبری تاکید کرد: محیط زیست شهرستان اراک با هرگونه فعالیتی که آلایندگی زیست محیطی داشته باشد و تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، مطابق قانون برخورد می‌کند.

استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت ایران دارای حدود سه هزار واحد صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک است که بخش زیادی از آنها در شهرستان اراک است.