تنفس هوای «ناسالم» در چهار شهر خوزستان

خبرگزاری ایسنا

بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای امروز چهار شهر خوزستان در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است. 25 بهمن

بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۱ امروز (۲۵ بهمن‌ماه) شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۶۰، استانداری خوزستان در اهواز ۱۵۵، نیوساید اهواز ۱۵۱، سوسنگرد ۱۵۶، شادگان ۱۵۸ و خرمشهر ۱۵۷ بنابراین هوای این شهرها در وضعیت  «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

 

به گزارش ایسنا، طبق شاخص ذرات ۲.۵ میکرون هوای ماهشهر، آبادان، دزفول و اندیمشک نیز در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

بر اساس این شاخص، امروز و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «قابل قبول» یا در وضعیت «پاک» نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.