هوای قزوین آلوده اعلام شد

خبرگزاری ایرنا

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: شاخص آلودگی هوای لحظه ای استان با قرار گیری بین ۱۳۸ تا ۱۵۶ برای گروه های حساس ناسالم شد.26 بهمن

سعید میرزاحسینی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: داده های ایستگاه سنجش کیفیت هوای استان که به صورت لحظه ای و شبانه روزی مورد رصد قرار می گیرد، در بررسی های امروز خود کیفیت هوای شهرهای قزوین، الوند و آبیک را به ترتیب ۱۳۸، ۱۵۶ و ۱۴۸ اعلام کرد که شهرستان آبیک برای گروه های حساس و الوند برای تمامی گروه ها ناسالم اعلام شد.

وی، پایداری هوا طی چند روز گذشته را علت افزایش آلودگی ها اعلام کرد و یادآور شد: شاخص آلودگی هوا نسبت به روز گذشته افزایش نسبی داشته و این در حالی است که با پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، بارندگی های پیش رو که از پایان وقت امروز تا یکشنبه هفته آینده ادامه پیدا می کند، میزان آلودگی هوا را کاهش خواهد داد.

به گزارش ایرنا، شاخص آلودگی هوا عبارت از وضعیت صفر تا ۵۰ خوب و هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمامی گروه ها، ۲۰۰ تا ۳۰۰ خیلی ناسالم و بیش از ۳۰۰ خطرناک و بحرانی است.