احیای دریاچه ارومیه با طغیان سیمینه‌رود؟!

خبرگزاری خبر گردون

رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اشاره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: با توجه به شرایط بارندگی رخ داده در سال جاری و همچنین تکمیل طرح‌های ستاد احیا انتظار داریم، وضعیت دریاچه در ماه‌های پیش رو بهبود پیدا کند. 28بهمن

احمد قندهاری با اشاره به اثر بارندگی بر روی دریاچه ارومیه اظهار داشت: در پی بارندگی اخیر، ورودی رودخانه سیمینه رود به ۲۵۴ متر مکعب در هر ثانیه رسیده که عدد بسیار بالایی است.

رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اشاره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: با توجه به شرایط بارندگی رخ داده در سال جاری و همچنین تکمیل طرح‌های ستاد احیا انتظار داریم، وضعیت دریاچه در ماه‌های پیش رو بهبود پیدا کند.

وی افزود: اقدامات تعبیه شده ستاد احیای دریاچه ارومیه مرتبط با شرکت مدیریت منابع آب مطابق زمان‌بندی به پیش می‌رود. قندهاری گفت: در صورتی که همه نهاد‌هایی که در دریاچه ارومیه مسئولیت دارند از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و جهاد کشاورزی پای کار بیایند، احیای دریاچه ارومیه ممکن خواهد بود.

این مقام مسئول گفت: البته در سال نرمال بارندگی دریاچه حدود ۲ میلیارد متر مکعب است، در صورتیکه ۲.۵ میلیارد متر مکعب تبخیر از سطح دریاچه داریم. قندهاری گفت: به معنای دیگر بارش نرمال در کنار طرح‌های کاهش بارگذاری آب از حوزه و همچنین طرح‌های کمکی انتقال آب می‌تواند مسیر احیای دریاچه را میسر کند.

تا پیش از بارش‌های هفته جاری مساحت آبگیری شده دریاچه ارومیه به ۸۰ کیلومتر مربع رسیده و عمق آن ۴ سانتی متر افزایش پیدا کرد.