درختان جنگل گلستان بر اساس مصوبه دولت قطع شد

خبرگزاری اینتیتر

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: برای اجرای بعضی پروژه‌های توسعه‌ای در کشور ممکن است نیاز به قطع درختان باشد و این موضوع اجتناب‌ناپذیر است. 15 فروردین

او افزود:” در مورد جنگل گلستان از مسئولان وزارت راه و ترابری خواسته‌ایم بررسی کند که دقیقا نقشه مورد تائید سازمان حفاظت محیط‌زیست برای جاده‌کشی اجرایی شده باشد در صورتی که نقشه به طور دقیق اجرایی نشده باشد با کسانی که باعث قطع درختان شده‌اند برخورد می‌کنیم.”محمدی‌زاده در رابطه با قطع درختان در جنگل گلستان گفت:” قطع درختان در جنگل گلستان بر اساس مصوبه هیات دولت انجام شده است.”

او توضیح داد:” برای اجرای این مصوبه استاندار گلستان به عنوان نماینده رئیس‌جمهور مسئول نظارت بر اجرای قطع درختان و عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت راه و ترابری است. ما از مدیرکل محیط‌زیست گلستان خواسته‌ایم که بر قطع درختان نظارت کند تا حداقل آسیب به محیط‌زیست این منطقه وارد شود.”

محمدی‌زاده گفت:” خوشبختانه بر اساس نقشه‌ای که طراحی شده برای جاده‌کشی در جنگل گلستان آسیب چندانی به محیط‌زیست وارد نمی‌شود و قرار شده است در ازای هر درختی که قطع می‌شود ۱۰ اصله درخت کاشته شود.”

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد:‌” برای اجرای بعضی پروژه‌های توسعه‌ای در کشور ممکن است نیاز به قطع درختان باشد و این موضوع اجتناب‌ناپذیر است.”

او گفت:” از مدیرکل وزارت راه‌وترابری خواسته‌ام بررسی کند که آیا اداره راه دقیقا همان نقشه‌ای را که سازمان حفاظت محیط‌زیست تائید کرده اجرایی می‌کند یا خیر؟ اگر غیر از آنچه در نقشه آمده است عمل کنند با آنها برخورد می‌کنیم.”

به دنبال بازدید استاندار و مدیرکل محیط زیست استان و رییس پارک ملی گلستان از پارک در روز چهارشنبه گذشته، ظاهرا تصمیماتی از جمله قطع درخت و تخریب پوزه های سنگی معارض گرفته شده است که بر اثر آن یکصد و۷۰ اصله از درختان چندهزارساله پارک ملی گلستان برای تکمیل پل شماره ۱۰ از سوی وزارت راه قطع شد و پوزه سنگی گلزار نیز در معرض تخریب قرار گرفت.